תפקידו של יושב הראש של ארגון חברתי - מכון מעברים
968
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-968,single-format-standard,bridge-core-3.1.5,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
תפקידו_של_יור

תפקידו של יושב הראש של ארגון חברתי

"..חלק ניכר מהאפקטיביות של הוועד המנהל תלוי באיכות מנהיגות היו"ר…ליו"ר השפעה מכרעת על תרבות וביצועיי הוועד."

(Orlikoff & Totten, 2010)

יו"ר ועד מנהל הינו תפקיד קריטי ומשמעותי בעמותות, בשל היותו מקדם ומוביל את העמותה להשגת החזון שלה ולשמירה על קיימותה במסגרת הוועד המנהל. לפיכך, היו"ר נושא על כתפיו אחריות רבה הן כלפי הארגון, עובדיו ומתנדביו והן כלפי קהל היעד.

תחומי האחריות עליהם חולש היו"ר הינם רבים. בראש ובראשונה הוא מנהל את הוועד המנהל, ישות שנקבעה בחוק העמותות כאחראית על העמותה על כל סדריה. הוועד המנהל פועל בעיקר דרך ישיבות, וועדות ותפקידים מוגדרים לחברי הוועד. אחריותו של היו"ר הינה כוללת ומקיפה את כל תחומי העיסוק של הוועד המנהל: יישום משימות הוועד, תפקוד חברי הוועד, ניהול ישיבות אפקטיביות ופיקוח על הוועדות, קליטת חברי וועד חדשים והערכה שנתית של תפקוד הוועד. היו"ר אחראי על כך שהוועד יעסוק בעניינים רלוונטיים ומשמעותיים, וישקיע את מרצו בעיקר ולא בטפל, כל זאת תוך התנהלות אתית ואחראית.

תפקיד היו"ר טומן בחובו אתגרים רבים, שחלקם נובעים ממבנה הארגון עצמו ומחלוקת התפקידים והסמכויות בו. תפקידו העיקרי של הוועד המנהל הינו סיפוק פיקוח אסטרטגי לעמותה, אך אין זה מתפקידו לנהל אותה. ניהול העמותה הוא בסמכותו של המנכ"ל כפי שהאציל עליו הועד המנהל.

אחת המורכבויות בתפקידו של היו"ר הינה שמירה על גבולות הגזרה בין ניהול הוועד לניהול העמותה. במסגרת תפקידו, היו"ר אמון על כך שהוועד המנהל ימנע ממעורבות בניהול היומיומי של הארגון, ויתמקד בקביעת מדיניות ואסטרטגיה. מצב זה עשוי ליצור ריחוק מסוים בין הוועד המנהל לשטח ותפיסת ארגונית כלפי הוועד כפועל ממגדל השן. בהקשר זה, תפקידו של היו"ר הינו לקדם את החיבור בין הוועד לארגון על מנת שיהיה רלוונטי בהחלטותיו, אך לוודא כי אין הוועד פועל בתוך הארגון. הקשר של היו"ר לארגון צריך להיות מנוהל ומתווך על ידי המנכ"ל.

תפקיד נוסף של יו"ר הועד המנהל בעמותה הינו קידום מערכת יחסים הרמונית עם המנכ"ל. התפקידים של היו"ר והמנכ"ל משלימים זה את זה- המנכ"ל מנהל והיו"ר מפקח על ההנהלה. כאשר ישנם קשרים טובים ביניהם הארגון והם עצמם יוצאים נשכרים. מערכת יחסים טובה בין היו"ר למנכ"ל מתאפיינת בהפריה הדדית, פתיחות, תקשורת בונה ובייעוץ במידת הצורך. על היו"ר לוודא כי איננו מכביד על המנכ"ל ועל הארגון, אלא מעניק להם ערך. במקומות בהם ישנו מתח, הפגיעה בארגון הינה ניכרת.

בנוסף לפעילות הפנים ארגונית של היו"ר, תפקידו לייצג את העמותה ואת הוועד המנהל בקהילייה הרלוונטית ובציבור הרחב. תפקיד זה דורש ממנו היכרות מעמיקה עם תחומי הפעילות של הארגון, ייצוגיות וכישורי תקשורת מעולים.

בשל האחריות הרחבה והתפקידים הרבים של היו"ר, עליו לוודא כי תפקודו מקדם ולא מעכב, ענייני ורלוונטי ולא חסר ערך ולא מעודכן. עליו להוביל את הארגון בהחלטיות ובמעשיות באופן שיסייע לו להשיג את מטרותיו. עליו לנהוג ביושרה ובהגינות, לעורר השראה בהתנהגותו האתית ולהיות מוכן ללמוד ולהקשיב.

היו"ר נושא באחריות רבה בתפקידו, ולכן חשוב ללמוד, להיבנות ולהתמקצע בתחום.

אין תגובות

הוספת תגובה