מנהלים ומנהלות - קבוצות עמיתים - מכון מעברים
1017
rtl,page-template-default,page,page-id-1017,bridge-core-3.1.5,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

מנהלים ומנהלות – קבוצות עמיתים

  מודל של קבוצת עמיתים לומדת מניח ששיח בין מנהלים באותו דרג מקדם את פעילות המנהלים לעשייה מושכלת יותר על בסיס העברת ידע בין המשתתפים, שיתוף בחוויות הרגשיות בתהליכים הניהוליים והניסיון המצטבר של מגוון מנהלים במגוון סיטואציות ניהוליות.

  שיח בין מנהלים מאפשר הרחבת רפרטואר ניהולי אישי ברמת הידע, התפיסות וההתנהגויות היומיומיות. כמו כן, נוצרת קבוצת עמיתים, המהווה עוגן ללמידה בין אישית מתמשכת, העמקה של יחסי עזרה בין המשתתפים ובהתאם לכך התמודדויות איכותיות יותר עם האתגרים הניהוליים בתפקיד ובארגון. תהליך הלמידה מבוסס על מפגשים של הקבוצה באופן קבוע ומתמשך בו הקבוצה דנה בסוגיות ניהוליות, המעסיקות את המשתתפים. הקבוצה מאפשרת לכל משתתף לשוחח על דילמות ניהוליות, לשאול שאלות, לתת עצות וטיפים, לנהל דיון משותף על התמודדויות ניהוליות במסגרת התפקיד.

   

  עקרונות מנחים:

  • הפורום מהווה קבוצה בה המכנה המשותף מתבסס על כך שכל המשתתפים הם בעלי תפקידים דומים.
  • הלמידה בפורום היא תהליכית ומתמשכת ומהווה פלטפורמה לביסוס והרחבת הדיאלוג בין חברי הקבוצה.
  • הלמידה בקבוצה היא אינטראקטיבית וסדנאית בעיקרה. תהליך הלמידה מבוסס על אינטראקציות בין המשתתפים.
  • הנחיית הפורום מבוססת על מומחיות בארגון ובניהול תוך מתן מרחב למשתתפים ללמידה בין אישית כ Facilitator- ההנחיה משלבת תמות משמעותיות שעולות מהשיח, במטרה לייצר קפיצת מדרגה בחשיבה ובתפיסה הניהולית של המשתתפים.
  • התהליך תחום בזמן, במקום, בכמות פגישות ובתדירות.

   

  מטרות הפורום:

  • המשתתפים יבחנו את דרכי הניהול שלהם ויפעלו לשיפור ולשכלול תהליכי הניהול שהם מובילים.
  • המשתתפים ירחיבו את הרפרטואר הניהולי שלהם תוך לקיחת חלק פעיל בשיח עמיתים מקצועי על דרכי ניהול – כל זאת במטרה לבסס תפיסה ניהולית מקצועית.
  • המשתתפים ירחיבו ויעמיקו את רשת התקשורת שלהם, כך שהקבוצה תהווה משאב איכותי להתייעצות, לתיאום ולהעברת ידע.

   

  מודלים שונים אפשריים לקיומה של קבוצת עמיתים לומדת

  בכל המודלים נערך שיח עמיתים ומתפתחת קבוצת עמיתים לומדת על פי הנחות העבודה ועקרונות המנחים. ההבדל בין המודלים הוא במתודת ההפעלה. אלו מתודות שונות להפעיל את הקבוצה על מנת לייצר את תהליך הלמידה הרצוי. הבחירה נעשית על פי אופי המפגשים, תרבות הניהול והקבוצה ומסוגלות המערכת.

  1.  Case Studies   – בכל מפגש אחד המשתתפים מציג Case Study . יש מתודה סדורה כיצד מציגים את ניתוח המקרה. בתהליך הקבוצתי – הקבוצה מתבקשת להתייחס למקרה על ידי תיאור מקרים דומים שהמשתתפים חוו ודרכי התמודדות שלהם ויצירת הבנה משותפת היכן נמצאת המורכבות במקרה, מה מורכב עבור המשתתף ומדוע דווקא עבורו זה מורכב, תוך בניית חלופות להתמודדויות לאור המורכבות המוצעת.
  2. נושא ניהולי ודילמות ניהוליות – נבחרים במפגש הראשון של הקבוצה נושאים מרכזיים סביבם הקבוצה רוצה לעבוד. בכל מפגש נקבע נושא. על פי הנושא, משתתף בוחר להציג איך הנושא פוגש אותו ניהולית – עם מה הוא מתמודד וכיצד היה רוצה להיעזר בקבוצה. השיח הוא בעיקר סביב דילמות ניהוליות באותו נושא. הקבוצה מסייעת להבין את הדילמה בהתאם לשאלת המשתתף. הקבוצה נדרשת להדהד ולנתח מהי הבעיה בדילמה, מהן החלופות להתמודדות עם הדילמה ומה זה דורש מהמשתתף ברמת התפיסה, הרגש, הביצוע וכיו"ב.
  3. סימולציות – בכל מפגש עולות מספר דילמות ניהוליות, הקבוצה בוחרת דילמה אחת להתמקד בה. הדילמה מתוארת ואחר כך עולה כמשחק תפקידים על ידי חברי הקבוצה. עיבוד הדילמה לתהליך של התבוננות, הבנה ובנייה נעשה דרך החוויה של העלאת הדילמה כסיטואציה במפגש. לעיתים הסימולציה היא של הדילמה עצמה או של תהליך הבנייה- זאת אומרת, סימולציה של דרך התמודדות מוצעת ועיבוד היכולת להתמודד כפי שהמשתתף לא היה מורגל לפני כן.
  4. שיח פתוח  – הקבוצה לא קובעת אג'נדה למפגשים אלא עוסקים בבין אישי בקבוצה ולמידה על ידי פידבק. הקבוצה מתחילה לעבוד דרך שיח על מה מעסיק ניהולית את המשתתפים ולאור החוויות בפועל של המשתתפים עולה התמה של הקבוצה ונבחר משתתף אחד בכל פעם להיעזר בקבוצה על ידי פידבק מהקבוצה עליו.

   

  בכל המודלים ההנחיה נעשית על בסיס אותן הנחות עבודה:

  • ספציפי ופרקטי: בכל מפגש אחד או שניים מהמשתתפים נחשפים יותר מאחרים ונעשית עבודה דרך "המקרה" שלהם/ הנושא/ הדילמה/ ה- Case Study . השיח הוא מאד ספציפי על מנת לאפשר התפתחות ניהולית בפועל של כל המשתתף בקבוצה.
  • מראה: המשתתפים מהווים מראה עבור כל אחד מחברי הקבוצה. באופן כזה, יכול כל משתתף לבחון את פועלו לאור התגובות של הקבוצה על פועלו או על הצגת פועלו. עיבוד של המראות סביבו מאפשר לו לבחון מחדש את עצמו ולפתח מודעות לגבי תפיסתו את המציאות ואת התנהגותו.
  • התבוננות, תובנה, בניה: תהליך הלמידה מבוסס הניסיון בפועל של המשתתפים ונשען על הסיפורים, המקרים, החוויות שהמשתתפים בוחרים להביא לקבוצה. כל סיפור/אירוע/חוויה הוא כלי על מנת להעביר את המשתתף והקבוצה שלושה שלבים:
   • התבוננות – פיתוח מודעות ויכולת להתבונן ללא שיפוטיות על סיטואציה ניהולית ולראות אותה באופן מלא על מגוון היבטיה : התכליתיים, התהליכים, הרגשיים וכו'.
   • תובנה – פיתוח יכולת להסיק מסקנות כתוצאה מהתבוננות על הסיטואציה הניהולית. התהליך המתודי נועד לקדם הבנות/תובנות אצל המשתתף שנחשף בסיפורו האישי ואצל המשתתפים לאור המקומות שהתהליך מהדהד אצלם. התובנות הן חלק משמעותי של התפתחות בלמידה.

  בנייה- לאור התובנות או ההבנות החדשות על הסיטואציה ,על עצמי כמשתתף, ניתן לפתוח ערוצי בנייה. השלמת התהליך המתודי בקבוצה הוא תרגום התובנות /ההבנות לכדי פעולה/ פעולות אופרטיביות שיובילו לבנייה, להתפתחות חיובית, להצלחה בתפקיד בטווח הקצר והארוך.

   

  קראו את הפוסטים "למידת עמיתים בישיבות מנהלים" ו-"קבוצת עמיתים לומדת" בבלוג שלנו.