יהודים וערבים עובדים יחד -תפקיד מנהלים.ות - מכון מעברים
1454
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-1454,single-format-standard,bridge-core-3.1.5,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

יהודים וערבים עובדים יחד -תפקיד מנהלים.ות

המלצות להתמודדות ניהולית ארגונית לאור הדרדרות היחסים יהודים וערבים בארץ

כיום במקומות עבודה בישראל אנחנו עובדים הרבה יהודים וערבים יחד. התופעות של הימים האחרונים מציבים אתגר גדול בשיח במקום העבודה בפגישות, בקבוצות הווטס-אפ במיילים וברשתות החברתיות. זה זמן חשוב להפגנת מנהיגות בונה, ממלכתית ומרגיעה ללא הבעת עמדה לגבי נרטיב כזה או אחר בארגון. כמנהלי ארגונים משולבים אין מקום להבעת עמדה מי צודק ומי טועה, מי התחיל ומי ממשיך ובוודאי שלא להבעת רגשות של כעס ואימה.
מסרים של תמיכה בחרדה של כל הצדדים חשובים. מסרים של גבולות ההתנהגות במקום העבודה חשובים באותה המידה.
המלצות:
א. כללי שיח – אין מקום לשיח פוליטי בקבוצות ווטס-אפ ארגוניות. לגיטימי לדרוש בכתב ובעל פה מכל אחד ואחד לכבד את קבוצות מקום העבודה ולא לקיים בהם את השיח החברתי- פוליטי בכתב.
ב. דיון פרונטלי – במידה ועובדים רוצים לקיים דיון חברתי-פוליטי והארגון מעוניין לקדם כזה דיון מומלץ לעשות אותו אך ורק פרונטלי ולא כתוב, בקבוצות קטנות ועם ליווי מקצועי שיבטיח שהשיח יהיה מקדם ולא מפרק.
ג. שיתוף בצרכים – השיח הלגיטימי בקבוצות ובכתוב יהיה על שיתוף בצרכים, שיתוף במורכבות להגיע, לנסוע, ילדים וכיו"ב. שיח פרקטי לצורך עזרה הדדית בהתמודדות מעשית עם מקום העבודה והמצב.
ד. חיזוק כללי מקום העבודה מבחינת התנהגות – אין לפגוע אחד בשני, תזכורת לערכים שהארגון מוביל והמשמעות ההתנהגותית. במידה ויש סימן ולו הקטן ביותר לאיום במקום העבודה או לכוונות לאלימות, יש להגיב באופן מידי – השהיית העובד, להביא לבירור ולשיחת הבהרה וכיו"ב.
ה. מתן יחס זהה בכללי הארגון ליהודים ולערבים העובדים בארגון. הצגת מסר באופן ברור לגבי כללי העבודה וערכי הארגון, כבוד, מוסר, דרך ארץ… החלים על כלל עובדי הארגון ללא קשר לדתם ולמוצאם.
ו. לחזק ולחדד מסרים מחד של גבולות ומאידך של מענה לצרכים : מסרים של ציפיות להתנהלות כמסגרת בוגרת ואחראית של התנהלות רציונלית ולא רגשית תוך שמירה עם יד על הדופק שלא מפרים את גבולות השיח וההתנהלות שהארגון מחייב. במקביל מתן ערוצי תמיכה בחרדות ובפחדים של העובדים – אפשרות לשיח עם עובד סוציאלי, עבודה מרחוק, התמודדות עם הסעות מורכבות וכיו"ב.
ז. השיח עם העובדים מומלץ שיהיה פרונטלי ( אפשר בזום) אבל לא רק בווטס-אפ – מומלץ מאד במקומות רגישים או שעלולים להיות רגישים לנהל שיח אחד על אחד. לא בשביל לעסוק בנרטיב או בשכנוע או בשיח פוליטי חברתי, אלא בשני מוקדים : גבולות מותר ואסור בארגון בתקופה הזו ותמיכה בהתאם לצורך.

כל אקט ניהולי- מנהיגותי שמקדם שמירה על השגרה מבורך והכרחי בימים אלו.
זה זמן קריטי למשילות מקומית – ארגונית, עירונית, קהילתית, שכונתית ואזורית. המשילות המקומית תכריע את המלחמה הזו: המלחמה מבוססת על פורקן רגשי, סערת רגשות ולגיטימציה גבוהה לאלימות ולפגיעה אזרחית בלתי מובחנת. המסר הניהולי ממלכתי הוא – אין לגיטימציה לשיח אלים ובוודאי לא לפעולה אלימה לאף צד כלפי אף צד. להיפך המרחב הארגוני, אזורי, קהילתי, עירוני וכו' מאפשר אך ורק שיח ענייני הקשור למטרה משותפת שיוצרים ביחד אם זה פרויקט ואם זו משימה ארגונית אחרת. השיח הערכי עוסק בכבוד האדם וחירותו לחיי ביטחון בסביבתו הקרובה. איכות חיים הוא מפתח לדיאלוג תוך מתן גבולות מאד נוקשים ומחמירים על סטייה הכי קטנה מגבולות המותר.

לדוגמא מישהו דיווח שאחד העובדים כתב בפייסבוק דברי הסתה. לא לתת לגיטימציה להשתלחות בעובד שכתב. לפנות לעובד ולברר מה נכתב, למה נכתב, מה הייתה הכוונה וכיו"ב. ברב המקרים יתברר בתקופה זו שדברים הוצאו מהקשרם, ולכן יש להרגיע את הרוחות ולבקש מהעובד להתנצל אם דבריו לא הובנו כשורה ולהסביר. כולל העברת מסרים ניהוליים מנהיגותיים שאל לנו לקפוץ למסקנות ולהיזהר משיפוטיות מהירה מדיי ואכזרית. להשיב את תפיסת האמון האחד בשני.
במידה והסתבר שאכן היו אלה דברי הסתה מומלץ באופן מידי לעדכן על חומרת המצב, לקרוא לבירור ולהשעיה ואף לערב משטרה. המסר הוא שגם כאשר חוצים גבולות ההתנהלות היא מקצועית וחוקית. לאף אחד אין זכות לעשות צדק לאף אחד אחר, אלא רק לשלטונות החוק והסדר. המטרה המרכזית שמירה על הסדר והחוק תוך חיזוק חשיבה רציונלית והתנהלות אחראית ובוגרת של כלל העובדים מרקעים שונים.

הרבה ארגונים נוהגים לנהל שיח משימתי רציף ומעט מאד אם בכלל שיח ערכי רעיוני. האירועים האחרונים מזמינים את ההנהגות השונות הנהלות באשר הן להוביל שיח ערכי רעיוני שאינו סביב פתרון הסכסוך הישראלי- ערבי/ פלשתיני אלא סביב היסודות הערכיים של חברה אנושית שהם הבסיס המשותף: כבוד האדם וחירותו, ביטחון , סדר, שמירה על אנושיות והגינות, ניהול משברים ואי הסכמות בדרכי שיח ואחריות כלפי חיי אדם. זה שיח לגיטימי וחשוב בכל ערוצי התקשורת הרלוונטיים להנהלה – קבוצות ווטס-אפים , רשתות ומפגשים פורמליים – כנסים אזוריים וכיו"ב. ככל שהנהגות יאפשרו אותו יותר הוא יוריד את המרחב הלגיטימי לפורקן כל עול ולהביא לסכנת חיים ואובדן הביטחון האזרחי במדינה.

בהצלחה!

אין תגובות

הוספת תגובה