איך נוכל לחזור לתת אמון במערכות? - מכון מעברים
2175
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-2175,single-format-standard,bridge-core-3.1.5,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

איך נוכל לחזור לתת אמון במערכות?

 

עיצוב מערכות -ארגונים מבוססי אמון ( Trust -based Systems)

תופעת חוסר האמון העולה בשנים האחרונות וההתנפצות שלה בשבת השחורה היא תופעה מרכזית בתהליך בנייה ושיקום של החברה ביום שאחרי. התשתית הכי עמוקה ויסודית שהתערערה היא תשתית האמון.

הצורך הקיומי שלנו כחברה תקינה המתמודדת עם הרבה קשיים מחייבת אותנו לפתח ולבסס מערכות אנושיות מבוססות אמון. תהליך זה מאתגר את המערכות הקיימות ומזמן מערכות מבוססות אמון להתחזק ולהוביל. תפיסת האמון מקבלת עוצמה והופכת להיות מרכזית. נוצרה בהירות שהיכן שישי אמון שם נוכל להיות בטוחים, שם נוכל לצמוח להיות שקטים, להעמיק, לדייק, להתמודד עם מורכבויות וליצור יש מאין. כרגע במציאות הישראלית אנו פוגשים אנשים נפלאים. במסעדה משלמים לחיילים אנשים פרטיים מרצונם החופשי ובלי להזדהות. אנשים יוזמים מגוון עשיר של פעילויות לצורך סיוע לתושבי העוטף, למשפחות החטופים, למפונים, לחקלאים, לבעלי עסקים ואין ספור עשייה מרשימה ומושקעת בהתנדבות ובאופן יזום ומבורך. תהליכים אלו מחזקים את האמון שיש לנו כלפי עם ישראל והיכולות שלו לתמוך זה בזה ולהיות ערבים זה לזה. תהליכים אלו מחזקים את האמון שיש לנו כלפי החברה האזרחית, עם ישראל. אך מה עם המערכות? מה עם האמון במוסדות? אנחנו רוצים לסמוך על המערכות שלנו. רצון עמוק לדעת שכוחות הביטחון, רשויות , מוסדות חינוך , רווחה, בריאות, תאגידים, עסקים, אקדמיה ופוליטיקה כל המערכות עושות את תפקידן ובאופן מכוון מטרה וראוי. אנשים רוצים לסמוך על מערכות . מערכות צריכות להיות מבוססות אמון כך שאנשים יוכלו לסמוך עליהן. לדעת שהן שם כשצריך אותן. שהם עושות הכל למען המטרה לשמה הן קיימות. שהן מקצועיות, מכוונות מטרה, עומדות במילה שלהן ובציפיות כלפיהן. כיום אנחנו נמצאים בפער מהותי.

אמון זו "תחושה של ביטחון במהימנות של אדם או של מערכת לגבי תוצאות או אירועים, כאשר ביטחון זה מבטא אמונה ביושרה של אחר".

אמון באדם זה או אחר גדל בעקבות פעילותה הענפה והמרשימה של החברה הישראלית ועם ישראל במגוון התנדבויות יוזמות ופעילויות. עם זאת, כשאנו באים לעסוק באמון במערכות ולא רק אמון באנשים נוצר פער משמעותי.

מה עלינו לעשות על מנת שנוכל לפתח מערכות שניתן לסמוך עליהן? איך נשיב את האמון במערכות? חלק מתהליך חזרתם של המפונים לבתיהם, השבת הבטחון בישובים בגבולות ובחלקי הארץ השונים מבוסס על השבת האמון.

מערכות לא עובדות בחלל ריק והן בעיקרן מערכות אנושיות. בהיותן כאלו מערכת היחסים בין חלקי המערכת קריטיים. מערכות תלויות באופן מכריע באנשים המרכיבים אותם, אבל באותה מידה אנשים תלויים באופן מכריע במערכות.

לכן תהליך התיקון ובניית האמון מחדש במערכות מחייב כל מערכת.

מערכות רבות יגידו שבהן יש אמון, הבעיה היא עם המערכת השנייה. זו שצריכה לעבוד איתם בשיתוף פעולה ונמצאה לא רלוונטית בשעת משבר, לא הייתה שם כשהיינו צריכים אותה, לא עמדה בהבטחה שלה.

ההמלצה כאן היא לחזק אמון בשני מהלכים יסודיים:

ראשית – אחריות אישית. עבודה של כל מערכת על עצמה לבסס את האמון בה. לבחון איפה היא יכולה להשתפר ולהיות יותר מבוססת אמון? כיצד היא יכולה להוות משענת יציבה ובטוחה לכל הגורמים שצריכים / רוצים אותה?

שנית  – אחריות משותפת . עבודה מערכת למערכת בשיתוף פעולה לבחון מחדש את האמון זו בזו ולבנות אותה מחדש, בין אם מתוך השבר ובין אם כהזדמנות לבנייה מחדש.

אמון מבוסס על חיזוק פנימי של עמוד שדרה ערכי, רעיוני וביצועי של הארגון. בנוסף, תהליך בניית אמון מבוסס על שינוי בר קיימא. תהליך בניית אמון מבוסס על שינוי פנימי של ההנהגות באופן בו הם תופסים את המציאות, חושבים על דברים, מקבלים החלטות ומעצבים את מבנה המערכת ופועלה.

איך מתחילים לבנות אמון של מערכת? 

ההתחלה היא ברישוי לשים סימני שאלה על דברים במערכת היו בהם סימני קריאה. אל חשש, אין זה כדי לערער את המערכת ויציבותה, אלא להיפך. תהליך שאילת השאלות נועד לבסס עיצוב מחדש של המערכת כך שהמצפן והדרך יפעלו על תשתית של אמון.

אילו שאלות תשאל את עצמה מערכת שרוצה לחזק ולבנות את האמון בה?

אמון של מערכת מבוסס על 3 יסודותיה :

ערכים ואמונות יסוד

הערכים שלה – אמונות יסוד, תפיסות עולם, ערכים מנחים. כל אלו שמהווים הרוח של המערכת, ההשראה של המערכת, המצפן הפנימי של המערכת הם תשתית קריטית של המערכת. ואין מדובר בערכים שתלויים בשלט על הכניסה אלא בערכים הבאים לידי ביטוי בדפוסי התנהגות חוזרים של העובדים והמנהלים במערכת. מה שמאפיין את הפעילות השוטפת אלו הערכים. ניתן לאהוב או לא לאהוב את התשובה לשאלה מה הערכים שלנו? ומה תפיסות העולם שלנו? אחרי בירור לאור מה שקורה בפועל. אבל חשוב להיות חזקים להכיר בכך. מערכת חזקה היא מערכת המוכנה לשאת התמודדות עם חולשותיה. חוזק פנימי נבנה בתהליך שבו המערכת יודעת ומסוגלת לשאת תסכול קושי או אתגר וללמוד ממנו ולהתפתח ממנו ובכך לפתח ערכים מתאימים ורלוונטיים לתכלית קיומה.

ערכים של מערכת מבוססת אמון כוללים : יושרה והגינות, מכוונות מטרה ונתינה – רצון כן לתת למוטבים/ ללקוחות/ לתושבים את המענה הנדרש על פי מטרת המערכת בצורה הטובה ביותר.

אמונות יסוד הם דברים שלא מדוברים אבל פעמים רבות מכתיבים את כל תנועת המשאבים בקביעת מדיניות, קבלת החלטות ועיצוב מבנה הפעילות של המערכת. אמונות יסוד של המערכת כלפי עצמה מושפעת רבות מהתפיסה החברתית ציבורית שלה ומהתפיסה העצמית של המערכת את עצמה. היכולת להתבונן ולברר עם עצמנו מהם אמונות היסוד שלנו ומה מהן רלוונטיות ומסייעות לנו לקדם את תכלית קיומנו לעומת מה פחות רלוונטיות מאפשרת לבסס את תהליך החשיבה והרציונל הפעולה לכל שינוי שהמערכת תרצה לקדם לצורך עיצוב אמון מחדש.

אמונות יסוד במערכת מבוססת אמון זה תפיסת היכולת והתאמתה למסוגלות של המערכת כמו גם תפיסת הרלוונטיות והתאמתה לבוחן מציאות.

עד כמה אנחנו מסוגלים לעמוד בציפיות מאיתנו ועד כמה אנחנו רלוונטיים למציאות שם בחוץ?

 

מדיניות המערכת ומבנה ארגוני וביצועי

במדיניות, בנהלים, בנורמות ובאופן יישום המדיניות טמונה תשתית האמון של המערכת. כשיש הלימה בין המדיניות לבין תכלית המערכת תוך התמודדות עם דילמות מוסריות אתיות ומורכבות בהחזקה של ערכים סותרים אזי ניתן יהיה יותר לסמוך על מערכת. נרצה לפגוש הלימה בין מדיניות ומבנה לערכים של המערכת. נרצה לפגוש הלימה בין מדיניות ומבנה לתכלית המערכת.

ככל שהמערכת במדיניות ובמבנה שלה פועלת באופן מקצועי וענייני כך ניתן לסמוך עליה יותר. מערכת מבוססת אמון שומרת על איזון ברור בין מקצועיות למאבקי כוח ופוליטיזציה של בעלי תפקידים וכוח. היכולת לתעדף את המקצועיות והענייניות על פני שיקולים פוליטיים במערכת מאפשרת לה להיות יותר שקופה ואמינה פנימה והחוצה.

פעמים רבות ניתן לבחון מדיניות דרך תשאול של העובד הזוטר, אם רב העובדים מבינים את המדיניות בצורה מסוימת ופועלים כך ללא בעיה אזי כפי הנראה זו הנורמה המקובלת וזו המדיניות בין מוצהרת או לאו ועליה כדאי לתשאל מה הקשר בינה לבין ערכי המערכת , תכלית המערכת והסביבה בחוץ? פעמים רבות נשמע מסרים סותרים בין המתרחש פנימה לבין הבטחות החוצה. מערכת מבוססת אמון פועלת באופן אמין בכל הערוצים ולכן למבנה הפנימי הפיזי, הארגוני והביצועי יש ערך משמעותי לבסס את המערכת כמערכת אמינה.

אופן חלוקת המשאבים וקבלת מינויים לתפקידים בכירים הם תשתית טובה להתחיל ממנה לבחון את המבנה פעולה של המערכת ולברר עד כמה היא בהלימה למטרה ולמציאות בחוץ.

במערכת מבוססת אמון נרצה לראות הלימה בין המקצועיות של המערכת לבין חלוקת המשאבים המינויים של תפקידים בכירים ומבנה הניהול והפעולה. מקצועיות המערכת מאפשרת יותר ענייניות ופחות פוליטיזציה. כאשר המערכת מופעלת בעיקר מחשיבה מקצועית ומותאמת לתכליתה ניתן יותר לסמוך עליה מאשר זו שניתן למצוא שיקולים פוליטיים ,מאבקי כוח, שיקולי לא עניינים בקבלת החלטות, מבנה חלוקת המשאבים ומינויים. תהליך זה דורש שינוי עמוק בתפיסת העבודה אך מזמין כל מערכת להתמודד עם מורכבות וסיעוף שפעמים רבות הפוליטיזציה מכניסה בתוך מערכות.

מערכות יחסים – חיבוריות 

פעמים רבות מתייחסים בארגונים למערכות יחסים כביכול זה עניין פרסונלי, יש כימיה אין כימיה, יש יחסי אנוש אין יחסי אנוש. כביכול אין זו תפקידה של המערכת עצמה לטפל במערכות יחסים אלא זה נבנה באופן עצמאי על ידי האנשים בתוכה.

אין הדבר נכון , מערכת מבוססת אמון עוסקת באופן אקטיבי בביסוס מערכות יחסים מבוססות אמון בין חלקי המערכת גם במקומות ואולי בעיקר במקומות בהם יש מתח אינהרנטי מקצועי מוצק ואיכותי. היכולת להבטיח מחוברות בין חלקי מערכת גם כשהמערכת גדולה ומסועפת מבוססת על תשתית מקצועית של מערכות יחסים. תחושת המחויבות זה לזה ולא כל יחידה באופן בלעדי על עצמה. היכולת לבנות את השלם כך שכל חלק מבין את תפקידו ואחריותו לשלם מאפשרת למערכת להיות כזו שניתן לסמוך עליה.

מחוברות לדרגי השטח בצורה עמוקה, מקצועית קבועה ויסודית היא חלק מתשתית של מערכת מבוססת אמון. יש לכך שיטות רבות ומגוונות העיקר להיות כל הזמן מחברים ומחוברים יחידה עם יחידה, מטה לשטח ועוד. אין הכוונה במתן הוראות והנחיות של מטה לשטח אלא בכלים של העברת מידע, שקיפות, אמינות במסר ובפעולה. עקרון נוסף משמעותי במערכות יחסים הוא עקרון ההדדיות  –  תחושה בטוחה של העובדים ושל המחלקות שהמערכת רואה אותם ודואגת להם והם דואגים לה ועושים ככל שביכולתם לתרום להצלחתה. תפיסת ההדדיות בין חלקי המערכת לבין המערכת, בין היחידות לבין הארגון, בין אדם לבין מנהלו כל אלו מאפשרים ובונים אמון, גם במצבים של מתח ואי הסכמות. עצם החיבוריות, השיח החיפוש של הדרך המשותפת מתוך אמון בכל אדם בארגון ללא קשר לדרגתו ולמשרתו היא התשתית לאמון. אין אמון אומר שכולם נהנים בארגון וכל המתרחש בארגון נעשה לשביעות רצון כולם. אלא שהארגון מחזיק תשתית של למידה והתפתחות מתוך הארגון פנימה ולא מבעלי עניין מרכזיים בחוץ ובפנים.

איפה שנדרש לעשות תהליך שינוי, תיקונים, התאמות יש לבצע אותם בשני המישורים: בתפיסות העולם – שינוי תפיסה ערכית ורעיונית של המערכת לצד שינוי במדיניות ובמערכות יחסים בין חלקי המערכת לבין תכליתה.

אמון היא תשתית עמוקה שמחייבת עבודה תהליכית, אך כשהיא מתבססת ניתן לעשות הכול בקלות יותר: שיתופי פעולה, צמיחה, יוזמות ועוד.

כפי שאנחנו היום סומכים על עם ישראל שיהיה שם בעת צרה כי הוא פה עכשיו, כך עלינו לפעול לבסס את המערכות שלנו בכל הערוצים עסקי, חברתי, ציבורי וכו' כמערכות מבוססות אמון. ובדרך זו לא רק ישוב הביטחון, אלא האנרגיות יופנו לעשייה משמעותית יותר מאשר לריב ולכעוס על המערכות שוב ושוב.

המציאות היא כמובן תמיד יותר מורכבת. חלק מהמערכות נחלש אמון הציבור כלפיהם בתהליך ארוך של שיח ציבורי שהחליש אותן . שיח המבטא תפיסות עולם המכלילות את כל המערכת כמערכת חלשה, בלתי מספקת וכיו"ב. השיח הציבורי גם פועל נגד מערכות בעודו משדר מסרים כגון – צה"ל הוא רק תחנת מעבר להכשרה מקצועית לעתיד הנער/ה . בדרך זו אין עדיפות ללכת לשרת ביחידות חי"ר אלא רק ביחידות מודיעין. התיעדוף הכללי לעבודה בחברות הי טק על פני שאר התעשייה החליש את מערכת החינוך, הרווחה ואת כוחות הביטחון כולל צה"ל. שהרי אם אני לא ביחידה מובחרת או במודיעין סייבר מה הטעם לשרת? התפיסה שיצרנו כחברה בין מערכת חשובה יותר וכזו הפחות, מערכת טובה יותר ופחות הכבידה מאד על מערכות, הובילה לבריחת מוחות ומומחיות וכיווצה עוד יותר את היכולת לתת אמון במערכות אלו.

לפיכך, נושא אמון במערכות דורש מכל החברה הישראלית לעשות בדק בית הן בשיח הציבורי והן בכל מערכת ומערכת. כל ארגון ומוסד מוזמן לסמן לו מטרה להיות מערכת מבוססת אמון. ככל שנפתח שיח ציבורי אחראי לצד מערכות מבוססות אמון כך נוכל לבנות ולהיבנות מחדש.

 

אין תגובות

הוספת תגובה